کیا

10 / 10
از 1 کاربر
 
کیا موتورز، شرکت ماشین سازی کره‌ای است و زیرمجموعه‌ای از هیوندای موتور گروپ، می باشد. شرکت کیا در سال ۲۰۱۳ با تولید ۲٫۷۵ میلیون دستگاه ماشین، به عنوان دومین ماشین ساز کره جنوبی مطرح گردید. 

تاریخچه کیا

مدیر عامل کیا

تاریخچه کیا

شرکت ماشین سازی کیا

کیا موتورز در حال حاضر ۸ کارخانه تولیدی ماشین دارد، که در کشورهای ایالات متحده آمریکا، چین، کره جنوبی، ویتنام و اسلواکی واقع شده اند. دفتر مرکزی این شرکت در شهر سئول مستقر است و سهام آن در بازار بورس کره دادوستد می‌گردد. شرکت هیوندای موتور با داشتن ۳۳٫۹۹٪ درصد از سهام کیا موتورز، بزرگترین سهام‌دار آن محسوب می شود.

تاریخچه کیا

شرکت کیا موتورز قدیمی‌ترین شرکت ماشین سازی کرهﺍی است. شرکت کیا در سال ۱۹۴۴ در زمینه ساخت و تولید مفتول‌های فلزی و دوچرخه‌سازی، فعالیت خود را آغاز کرد.

 

تاریخچه کیا

در سال ۱۹۵۲، شرکت کیا نام خود رﺍ ﺍز " صنایع دقیق کیونگ سانگ " به کیا تغییر نام داد و پس از آن اقدام به ساخت موتورسیکلت،کامیون و ماشین‌های سوﺍری نمود. در سال ۱۹۸۶ و با همکاری شرکت فورد، کیا به منظور صادرات اقدام به تولید برخی ﺍز مدل‌های مزدا همچون مزدا فامیلا هم برﺍی بازﺍر دﺍخلی و هم برﺍی بازﺍر خارجی کرد. ﺍین مدل‌ها شامل کیا پرﺍید (بر اساس مدل مزدﺍ ۱۲۱) و کیا ﺁوﻻ بودند، که در بازﺍر آمریکای شمالی و استرالیا با نام‌های فورد فستیوا و فورد ﺍسپایر به فروش رسیدند.

تاریخچه کیا

در سال ۱۹۸۶ کیا موتورز که فقط ۲۶ دستگاه ماشین را تولید نموده بود، در سال ۱۹۸۷ در فاصله تنها یک سال، تولیدش را به ۹۵٫۰۰۰ دستگاه ارتقا داد. در سال ۱۹۹۲، کیا موتورز آمریکا، در ایالات متحده آمریکا کار خود را شروع کرد. نخستین ماشین دﺍرﺍی برند کیا، در فوریه ۱۹۹۴ در ﺍیاﻻت متحده ﺍز سوی ۴ شعبه نمایندگی فروش در پورتلند، اورگن فروخته شد. ﺍز ﺁن زمان، کیا به شکلی روش‌مند فعالیت خود رﺍ گسترش داد. نمایندگی‌های فروش در سال ۱۹۹۴ مدل کیا سفیا ﺍین شرکت رﺍ به فروش در آوردند و پس ﺍز مدتی، ﺍندک خط تولید محصول ﺍین شرکت، به وسیله مدل کیا اسپورتیج، شرکت توسعه پیدا کرد.

تاریخچه کیا

با ﺍین وجود، ورشکستگی شرکت کیا در سال ۱۹۹۷، که در جریان بحرﺍن مالی ﺁسیا اتفاق افتاد، سبب شد که ﺍین شرکت به وسیله شرکت ماشین ساز کرهﺍی دیگری، به نام هیوندای موتور در سال ۱۹۹۸ توسط خرید سهام شرکت فورد، که در سال ۱۹۸۶ بخشی ﺍز سهام ﺍین شرکت رﺍ خریده بود، تحت سلطه خود در آورد.

تاریخچه کیا

شرکت کیا موتورز در سال ۱۹۹۸، با مدیریت هیوندای موتور گروپ، شروع به صادرﺍت ماشین کیا منتور کرد. این مدل از کیا رقیب مدل‌های فورد ﺍسکورت و اپل ﺁسترﺍ در بازار اروپا به حساب می آمد، که به علت قیمت پائین، فروش نسبتأ بالایی در اروپا داشت. در اواسط دهه ۱۹۹۰ مدل هاچ‌بک منتور، با نام کیا شوما ارائه گردید. تغییر ظاهری ( فیس لیفت ) که در سال ۱۹۹۹ انجام شد، کیا منتور رﺍ همچنان در رده سدان حفظ کرد.

تاریخچه کیا

کیا زمانی که کیا کردوس رﺍ تولید نمود، به بازﺍر ماشین‌های خانوﺍدگی وﺍرد شد. کردوس که ماشینی چهار در و در کلاس سدﺍن محسوب می شد، در سال ۱۹۹۹ عرضه شد. ﺍین ماشین هم اندازه با فورد موندئو بود، ولی در زمان عرضه ﺁن به بازﺍر ﺍز لحاظ ﺍندﺍزه، از فورد فوکوس کوچکتر بود. ﺍین ماشین تزئینات دﺍخلی ویژه، محفظه صندوق عقب بزرگ، قیمت رقابتی و سطوح باﻻی تجهیزﺍت را داشت، ولی دارای جذﺍبیت کمتری برﺍی بازارهای جهانی بود.

تاریخچه کیا

ماشین جانشین کیا برﺍی کردوس، یعنی کیا مجنتیس در سال ۲۰۰۱ موفق شد محبوبیت کیا کردوس رﺍ ﺍحیا نماید. کیا در سال ۱۹۹۹ با ماشین کیا سدونا پا به عرصه بازﺍر ماشین‌های ام‌پی‌وی گذاشت. در هنگام عرضه ﺍین ماشین به بازﺍر، ﺍرزﺍن‌ترین ماشین نسبت به سایر ماشین‌های کلاس ام‌پی‌وی در بریتانیا بود.

تاریخچه کیا

مدل مفهومی کیا

ﺍین مدل‌ها تا سال ۲۰۰۴ که مدل کیا سرﺍتو به بازﺍر آمد، به فروش رسید و همین موضوع باعث شد که شرکت کیا موتورز، در جایگاه یکی ﺍز ماشین‌ سازﺍن جدی، به دنیای رقابت وارد شود. ماشین یاس‌یووی کیا اسپورتیج در سراسر ﺍروپا عمومیت یافت، ولی ﺍز سال ۲۰۰۲ کیا بیشتر فروشش رﺍ به وسیله ارائه مدل کیا سورنتو در بازﺍر کسب نمود.

 

تاریخچه کیا

کیا موتورز آمریکا

کیا موتورز آمریکا اهرم فروش، بازﺍریابی و توزیع محصولات شرکت کیا موتورز، در ﺍیاﻻت متحده می باشد. این شعبه از شرکت کیا، گستره ی کاملی ﺍز خطوط تولید محصوﻻت خود رﺍ، به وسیله شبکه‌ای از ۶۴۰ نمایندگی فروش در ﺍیاﻻت متحده ارائه می‌کند. کیا موتورز آمریکا در سال ۲۰۰۸ ، موفق شد برﺍی چهاردهمین سال متوﺍلی، رکورد فروش خود رﺍ در رشد سهم بازﺍر در ﺍیاﻻت متحده بشکند.

تاریخچه کیا

کیا موتورز ﺍروپا

ﺍز سال ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹ شرکت کیا تولید فرمان سمت رﺍست، به‌همرﺍه فرمان‌های سمت چپ، در سایت تولیدی خود، در کارمان، ﺁلمان را شروع کرد. ﺍز سال ۱۹۹۹ تا زمان توقف ﺁن در سال ۲۰۰۳ کلیه مدل‌های کیا ﺍسپورتیج به فروش رسیده در ﺍروپا، در کارخانه کیا موتورز ﺁلمان، ساخته می‌شد. در سال ۲۰۰۳ مجددا خط تولید مدل ﺍسپورتیج، به کره جنوبی انتقال یافت.

تاریخچه کیا

ﺍز ﺍبتدﺍی سال ۱۹۹۱ شرکت کیا صادرﺍت ماشین به ﺍروپا رﺍ با ماشین مینی کیا پرﺍید، شروع کرد. آغاز فروش ﺍین محصول در ﺍروپا ﺍستقبال خوبی را در پی داشت، تا آنجایی که در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی، با کاهش درخواست این مدل، خط تولید مدل پراید، در ماه مه ۲۰۰۰ به توقف کامل رسید. از سال ۲۰۰۱، ماشین کیا ریو هم مانند پراید، از خط تولید محصولات کیا موتورز خارج گردید.

تاریخچه کیا

در سال ۲۰۰۴ ورود کیا پیکانتو در جایگاه ماشینی شهری به ﺍروپا آغاز شد. ﺍین ماشین ثابت کرد که کیا در راستای عرضه محصول به خریدﺍرﺍن ﺍروپایی که به بودجه خود برﺍی خرید ماشین توجه می کنند، موفق بوده. تا سال ۲۰۰۷ کیا سابقه شانزده سالهﺍی در صادرﺍت ماشین به ﺍروپا را دارا بوده ﺍست. در زمان ورود به بازﺍر ﺍروپا، فقط یک مدل به فرو ش رفته بود. دﺍمنه مدل‌های قابل فروش در ﺍروپا رفته رفته گسترده تر شد، به طوریکه در حال حاضر در هر یک ﺍز بخش‌های بازﺍر، به جز بازﺍر ماشین‌های لوکس و ﺍسپورت، به رقیبی جدی برﺍی سایر شرکت‌ها مبدل شده.

تاریخچه کیا

ریشه نام کیا

شرکت کیاموتورز بعد از اینکه فعالیت خود را در سال ۱۹۴۴ در جایگاه یک کارگاه تولیدی قطعات دست ساز دوچرخه مستقر در حومه شهر سئول کره جنوبی آغاز نمود، در شش دهه گذشته موفق شده که تحت عنوان نیروی محرکه وسیله نقلیه موتوری کره‌ای با ادعای " تولید نخستین ماشین کشور " و نیز " صادرات اولین ماشین از کره " جلوه گر باشد.

تاریخچه کیا

نام " کیا " برگرفته شده ﺍز نامی چینی-کرهﺍی می باشد که شامل کلمه " کی " (برﺁمدن) و «ﺁ» (به معنای ﺁسیا) می باشد. به شکل مختصر نام ﺍین شرکت به معنی " برﺁمده ﺍز ﺁسیا " می باشد.

گسترش در جهان

کیا موتورز سه سایت تولیدی ماشین در کره جنوبی و یک کارخانه در کشور اسلواکی، دو کارخانه در چین و یک شاخه آمریکایی به نام " کیا موتورز آمریکا " را دارد، که در ۲۰ اکتبر ۲۰۰۶ در جایگاه نخستین کارخانه مونتاژ محصولات کیا در وست پوینت ایالت جورجیا با هزینه‌ای بیش از یک میلیارد دلار افتتاح شد.

تاریخچه کیا

از سال ۲۰۰۵، کیا تاکید خاصی بر بازار اروپا داشته است و فروش محصولاتش از مرز یک میلیون دستگاه رد شده ‌است و کیا موتورز در حال حاضر رو به توسعه ترین ماشین ساز در آن قاره است و این فقط یکی از موفقیت‌های شرکت با سابقه کیا در بازار اروپا می باشد.

حمایت‌های مالی از سوی کیا

شرکت کیا موتورز فعالیت بسیاری در بخش سرمایه‌گذاری و اسپانسری ورزشی دارا می باشد. این شرکت حامی مالی اشخاص، مسابقات ورزشی یا باشگاه‌های زیر است.

تاریخچه کیا

مسابقات ورزشی

• لیگ آ س ب
• اتحادیه ملی بسکتبال ( ان‌بی‌ای )
• اتحادیه ملی بسکتبال زنان
• تنیس آزاد استرالیا
• جام حذفی فوتبال برزیل
• مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا
• جام جهانی فوتبال
• جام ملت‌های اروپا

باشگاه‌ها و تیم‌ها

• باشگاه فوتبال بوردو
• تیم ملی فوتبال فیلیپین
• تیم ملی فوتبال اسلواکی
• باشگاه فوتبال اسپارتاک مسکو
• تورنتو اف‌سی
• باشگاه فوتبال ویتوریا ستوبال

ورزشکاران

• رافائل نادال
• فرناندو گونزالس
• یولیا لیپنیتسکایا
• ویکتوریا کوموا
• مانی پاکیائو

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :